SSN ČR podporuje nezbytnost provedení reformy zdravotnictví v České republice. Současná pravidla v českém zdravotnictví je nutné přizpůsobit trendům vyspělých evropských zemí, mezi které chceme a musíme patřit.

 

SSN ČR je- členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR

- účastníkem všech zákonem stanovených Dohodovacích řízení

- účastníkem Kulatého stolu k reformě zdravotnictví

- připomínkovým místem k legislativě ČR


Členství v SSN ČR

Novým členem sdružení může být jakákoliv osoba či instituce, která : provozuje nestátní zdravotnické zařízení typu nemocnice na základě oprávnění podle příslušných právních předpisů sdružuje ústavní zdravotnická zařízení podle platných právních předpisů podá písemnou přihlášku a písemné prohlášení, že přijímá Stanovy Sdružení a zaváže se splatit vklad a příspěvek, písemná přihláška se předkládá Radě sdružení na adresu sídla sdružení o přistoupení dalšího člena do SSN ČR rozhoduje Shromáždění členů

Seznam členů SSN ČR

Přihláška do SSN ČR

SSN ČR podporuje nezbytnost provedení reformy zdravotnictví v České republice.
Současná pravidla v českém zdravotnictví je nutné přizpůsobit trendům vyspělých evropských zemí, mezi které chceme a musíme patřit.

© SSN ČR 2010